Activiteiten OpenJeHart

Liane Wolfert Personal Coaching
Dronten

OpenJeHart wil mensen helpen om letterlijk en figuurlijk weer in beweging te komen. Ben je op zoek naar meer sociale contacten en een netwerk? Kijk dan of de activiteiten van OpenJeHart wat voor je zijn. Er wordt onder meer twee maal per week gewandeld. Eenmaal per week wordt er gezamenlijk een gezonde maaltijd genuttigd. Verder is er een uitgebreide activiteitenagenda. Kijk voor meer op www.openjehart.nu.

Over Liane Wolfert Personal Coaching

Mensen verbinden met zichzelf en met elkaar dat is mijn passie.

Vanuit Bureau LWPC zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bestaande initiatieven, vullen op maat aan waar dat nodig is en helpen deelnemers aan onze projecten via een aanpak op basis van gelijkwaardigheid om een sterker sociaal netwerk op te bouwen.

In onze werkwijze staan structuur, balans, het delen van zorgen, het leren vragen, wederkerigheid, zelfredzaamheid en het ontwikkelen van een sterker zelfbeeld centraal.

In opdracht van gemeenten of welzijnsorganisaties ontwikkelen wij concepten voor burgers in kwetsbare omstandigheden en kunnen ervoor zorgen dat deze methodieken worden opgezet en uitgerold. Wij kunnen de aanjagersrol vervullen en de sociaal professionals en vrijwilligers die met de methodiek gaan werken trainen en begeleiden.

Voorbeelden van onze projecten zijn:
OpenJeHart: een concept voor mensen van alle leeftijden en achtergronden, met een klein sociaal netwerk en de behoefte aan uitbreiding daarvan. openjehart

Mantelkring: opgezet vanuit de gedachte "Wie zorgt voor de mensen die zorgen". Speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van mantelzorgers (respijtzorg), met als doel deze vaak overbelaste groep te verbinden met anderen en zichzelf. mantelkring

SOEP! (Samen Op Expeditie (met) Poen!): bedoeld voor jongeren uit gezinnen met weinig financiële middelen. We geven hen handvatten om hen vertrouwd te maken met de praktische en emotionele aspecten van geld en alles wat daarbij hoort. Missie= het gaat erom Wie je bent en niet Wat je hebt.


Liane Wolfert Personal Coaching

Liane Wolfert

Herfst 53
8251 NR Dronten

Activiteiten OpenJeHart