Lid worden van Bewust Dronten. Eerste Kennismakingsinloop 16 mei a.s, Verslag informatie bijeenkomst maart 2013.

  • Lid worden van Bewust Dronten
  • Uitnodiging Kennismakingsinloop Bewust Dronten 16 mei a.s. bij Moellies
  • Verslag/impressie informatie bijeenkomst 28 maart jl.

Lid worden van Bewust Dronten.

Op dit moment hebben 4 mensen zich aangemeld als lid van Bewust Dronten. Bij 8 leden gaat de website in de lucht. Je kunt je nu al aanmelden via de site als lid. Als je deze handeling hebt verricht krijg je een inlogcode en dan wijst alles zich vanzelf.

Je kunt de tekst al invullen, deze blijft nog even achter de schermen, totdat de site bij 8 leden de lucht ingaat. De normale procedure is dat het abonnement ingaat op het moment dat de site de lucht in gaat. Na overleg met het kernteam Bewust Netwerk is er afgesproken dat de officiële ingebruikneming, ook al zijn er voor die tijd 8 deelnemers, in ieder geval na de vakantie zal plaatsvinden met een aantal activiteiten. Mochten er voor september al 8 leden zijn dan gaat de website met deze deelnemers meteen de lucht in en wordt er niet gewacht tot september. Het abonnement zal dan wel pas met ingang van 1 september ingaan.

 

Uitnodiging Kennismakings’inloop’

Bewust Dronten
Waar: Restaurant Moellies, Havenplein 2 te Dronten.
Tijd: 20.00 uur- 21.30 uur
Kosten: Eigen consumptie(s).

Na deze twee informatiebijeenkomsten is het tijd om naar buiten te komen in een meer informele setting. Een avond om kennis te maken met de mensen achter Bewust Dronten;  met collega’s; gelijkgestemden, of voor belangstellenden die willen ervaren wat Bewust Dronten is. Stuur deze uitnodiging ook door naar collega’s / belangstellenden.

Heb je  nog vragen, je kunt mij altijd mailen of bellen; info@bewustdronten.nl, 06-22883214.  

 

Verslag/impressie tweede bijeenkomst Bewust Dronten 28 maart 2013

Op 28 maart was de tweede informatiebijeenkomst van Bewust Dronten. Drie nieuwe geïnteresseerden waren aanwezig en in totaal waren we met 9 personen.

Het blijkt uit de gesprekken die plaatsvinden op 28 maart, maar ook terugkijkend op de bijeenkomst van 5 februari dat;

  • er behoefte is aan een website waar bedrijven en praktijken die met Bewustzijn, Zingeving en Duurzaamheid zichtbaar worden.
  • er ook mensen komen naar deze bijkomsten om geïnspireerd te worden, te luisteren en van gedachten te kunnen wisselen met gelijkgestemden.
  • er een behoefte is aan een platform waar men kan delen over wat er leeft op het gebied van Bewustzijn, Zingeving en Duurzaamheid.

Tijdens deze tweede bijeenkomst waren er ook belangstellenden speciaal gekomen om mensen te ontmoeten en inspiratie op te doen.  Er is de deze avond ook gesproken over uitlopende onderwerpen zoals;

  •  het doorverwijzen van cliënten naar collega’s,
  • het binnen Bewust Dronten creëren van een eigen netwerk van mensen waar je ook mee kunt overleggen,
  • organiseren van beurzen, contact momenten etc. Dit kan allemaal vanuit binnenuit plaatsvinden.
  • oproepen om een samenwerking aan te gaan op het  gebied van bewust tuinieren (perma cultuur etc), coachen en begeleiden van mensen met kanker als ervaringsdeskundige etc

Een platform voor bedrijven/praktijken/starters/bewustzijnsgroepen. Dit zorgt ervoor dat ook andere mensen/bedrijven/praktijken weer  worden geprikkeld/geïnspireerd. Het gebied breidt zich dan steeds verder uit. Een netwerk werkt versterkend.

Ook voor de mensen uit Dronten en omgeving, ook van andere plaatsen in de omgeving waar een Bewust Netwerk is, kan makkelijk worden doorgeklikt.

Het is voor de mensen prettig dat zij zich rustig kunnen oriënteren, en dat er keuze is. Voor iedereen is er wel iets dat aanspreekt, dat werkt stimulerend en wordt weer verder verteld.

Uit deze verhalen en die van de vorige avond worden vaak de kernwoorden die bij Bewust Netwerk spelen ook gebruikt te weten; Ontmoeten, Ontwikkelen, Inspireren, Samenwerken.

Deze woorden spraken mij aan en is de reden om me aan te melden als inspirator voor Bewust Dronten. Het doet me goed om te ervaren dat deze woorden ook bij andere mensen regelmatig gebruikt worden.. Dit met elkaar zichtbaar  maken via een site, informele bijeenkomsten, samenwerkingen die gaan ontstaan vanuit het Bewust Dronten.

Een vijver wordt een oceaan ...

Tijdens deze avond is tevens met behulp van een Powerpointpresentatie uitgelegd wat de  mogelijkheden van deze website zijn, de statistieken die je ook voor je eigen praktijk kunt zien, de agendavermeldingen, de rubrieken etc.