Uitnodiging tweede informatie bijeenkomst BewustDronten

Ontmoeten, Ontwikkelen, Inspireren, Samenwerken

Hierbij nodigen wij u uit voor de tweede informatiebijeenkomst over Bewust Dronten, op donderdag 28 maart 2013 in Dronten. Deze avond start om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur worden afgerond.

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn er verschillende onderwerpen besproken en vragen gesteld. Deze tweede avond zal aan de hand van het gemaakte verslag verder op deze vragen worden ingegaan en natuurlijk is er voldoende gelegenheid om de vragen die later nog naar boven zijn gekomen te kunnen stellen. In de bijlage treft u het verslag van de eerste bijeenkomst aan.

Ook nieuwe belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om kennis te maken met Bewust Dronten.

Voor alle volledigheid nog een korte uitleg over wat Bewust Dronten is. Bewust Dronten is onderdeel van BewustNetwerk.nl. Dit Netwerk biedt een landelijk overzicht van lokale ondernemers, die hun diensten aanbieden op het vakgebied van bewustwording, duurzaamheid en gezondheid. Ik heb besloten om me bij dit Netwerk als inspirator voor Dronten aan te sluiten.

Deze informatieavond wordt verzorgd door Conny Gemke (Bewust Dronten) en Elayne Lussenburg (Bewust Zwolle & BewustNetwerk)
Plaats: Ontmoetingscentrum De Kajuit in het appartementengebouw Het Tussendek, Het Tussendek 9.

Entree is gratis. De koffie en thee kosten 0,90 eurocent per kopje.

Aanmelden: wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt als u wilt komen, zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. Tevens kunnen wij u dan het verslag van de vorige bijeenkomst toezenden. U kunt zich aanmelden via:
info@bewustdronten.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op BewustDronten.nl. Of ter inspiratie: www.bewustzwolle.nl

page1image16088 page1image16248

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen op 28 maart, maar toch geïnteresseerd zijn en de ontwikkelingen met betrekking tot BewustDronten willen volgen, wilt u dat dan aan mij kenbaar maken?

Graag tot 28 maart 2013,

Hartelijke groeten,
Conny Gemke

en mede namens Kerngroep BewustNetwerk,

Elayne Lussenburg