Informatiebijeenkomst Bewust Dronten op 5 februari 2013

Ontmoeten, Ontwikkelen, Inspireren, Samenwerken


Hierbij ben ik, ondergetekende Conny Gemke,  zo vrij om u uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst over Bewust Dronten, op 5 februari 2013 in Dronten. De informatiebijeenkomst start om 20.00 uur en zal rond 21.30 uur worden afgerond.

Bewust Dronten is onderdeel van BewustNetwerk.nl. Dit Netwerk biedt een landelijk overzicht van lokale ondernemers, die hun diensten aanbieden op het vakgebied van bewustwording, duurzaamheid en gezondheid. Ik heb besloten om me bij dit Netwerk als inspirator voor Dronten aan te sluiten.

Ik heb dit gedaan vanuit een behoefte om de inwoners in en rondom Dronten:

  • een site aan te bieden waar bewuste ondernemers en therapeuten snel gevonden kunnen worden.
  • een site met kalender aan te bieden waar de activiteiten en cursussen die plaatsvinden vanuit deze praktijken/ bedrijven duidelijk zichtbaar worden. Dit stimuleert en prikkelt mensen om deel te nemen aan deze activiteiten.  
  • en voor ons als lokale ondernemers/therapeuten.
  • een mogelijkheid om met elkaar in contact te laten komen.
  • en dat er vanuit bovengenoemd contact c.q.deze ontmoetingen wij elkaar kunnen inspireren tot het ontwikkelen van nog meer bewustwording en duurzaamheid.
  • dit te doen vanuit een landelijk netwerk omdat ook een landelijk netwerk stimulerend en aanvullend is.

Deze informatieavond wordt verzorgd door Conny Gemke (Bewust Dronten) en Elayne Lussenburg (Bewust Zwolle & BewustNetwerk)
Plaats: Ontmoetingscentrum De Kajuit in het appartementengebouw Het Tussendek, Het Tussendek 9. 
Entree is gratis. De koffie en thee kosten 0,90 eurocent per kopje.

Aanmelden: wij stellen het op prijs als u zich aanmeldt als u wilt komen, zodat wij weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen:
info@bewustdronten.nl

Voor meer informatie kunt u kijken op BewustDronten.nl. Of ter inspiratie op: www.bewustzwolle.nl
Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen op 5 februari, maar toch geinteresseerd zijn en de ontwikkelingen mbt BewustDronten willen volgen, wilt u dat dan aan mij kenbaar maken?

Graag tot 5 februari,
Hartelijke groeten,
Conny Gemke 

en mede namens
Elayne Lussenburg