Agenda voor mei van de activiteiten van de leden van Bewust Dronten

 

Agenda van Bewust Dronten treft u als bijlage aan

Een een mooie agenda voor de maand mei. Voldoende activiteiten. Op 15 juni komen de leden van Bewust Dronten weer bij elkaar om samen plannen te ontwikkelen en uit te voeren om Bewust Dronten meer naar buiten te laten komen. De beurs die in januari is gehouden was een mooi evenement maar hoe kunnen we het nog meer laten zien en laten ervaren.

 

Tijd van Samenwerkingen

Meer samenwerken is van groot belang. Samenwerkingen zijn essentieel voor een duurzame samenleving, voor het realiseren en het in stand houden van mooie initiatieven. Dit worden we ons gelukkig steeds meer bewust. HIervoor zijn platformen nodig en  mensen die zich hier voor in willen zetten.  Deze blijven alleen bestaan als deze samenwerkingen worden aangegaan vanuit een gun-gun en dus ook win-win uitgangspunt. Op 15 april jl. was er een "samenwerkingsbijeenkomst met als thema;

  • Samen tegen eenzaamheid

 

 

Verschillende organisaties, stichtingen, vrijwilligersorganisaties waren hiervoor uitgenodigd. De centrale vraag was; "Hoe kunnen wij er allemaal voor zorgen dat de eenzame mensen worden bereikt en dat zij kunnen worden ondersteund." Dat kan alleen als er ook betrokkenheid is, dat mensen elkaar kennen, dat mensen weer durven contact te zoeken/te vragen en dat mensen weer de eigen woonomgeving leren kennen en er "gebruik" van durven maken. Een heel mooi initiatief en ik spreek dan ook de hoop uit dat uit dit inititiatief duurzame samenwerkingen voortkomen. Want alleen lukt het niet en het is elkaar ook gunnen en creatieve oplossingen ( ook voor de verschillende geldstromen/subsidies). Een enorme uitdaging. Maar ook hier is het begonnen met het leggen van verbindingen.
U kunt via facebook de activiteiten blijven volgen die worden ondernomen door deze nieuwe samenwerking.

 

Bewust Dronten staat ook voor verbinding

Bewust Dronten werkt ook vanuit het verbinden van mensen, bedrijven, praktijken, evenementen, stichtingen en initiatieven die de kracht van  samenwerking vanuit duurzaamheid, bewustwording en welzijngericht erkennen.
Voor bedrijven/ winkels een mooie gelegenheid om te laten zien dat;

  • zij gezonde producten gebruiken
  • ondernemen vanuit duurzaamheid
  • kunnen vertellen dat zij goede en gezonde producten gebruiken en dat zij kunnen vertellen waar deze vandaan komen
  • zij geloven in een gezonde en duurzame omgeving/wereld
  • voor natuurgeneeskundige praktijken een mooie gelegenheid om te laten zien dat zij er zijn. Dat er op bewustwordingsgebied veel wordt aangeboden en dat daar vele methodes zijn.
  • Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen alles qua natuur in zich heeft (bossen, water, vennen etc). Dat er mooie activiteiten zijn.
  • we niet ver hoeven te gaan voor gezond en biologisch eten. Streekproducten volop.

We worden vrolijk als er keuze is en in Dronten is er keuze genoeg op de gebieden van Bewustwording, Gezondheid, Welzijn en Duurzaamheid.

Bewust Dronten is op dit gebied een verbindende factor. Een website waar men deze bedrijven/praktijken/stichtingen/initiatieven kunt vinden en een platform voor deze initiatieven/bedrijven/stichtingen/praktijken om zich te laten zien en elkaar te ontmoeten.

Hebt u nog vragen of ideeën voor Bewust Dronten; mail naar Bewust Dronten

Voor nu geniet van de Agenda die is meegezonden.