Een nieuwe maand met nieuwe activiteiten, lezingen, workshops

De leden van Bewust Dronten organiseren ook zelf lezingen, workshops, reizen.

In de bijlage treft u het programma aan van april 2014. Genoeg te beleven en te ervaren.

Vanaf oktober 2013 is Bewust Dronten gegroeid naar 34 leden. We gaan nu tijd besteden aan elkaar en elkaar beter leren kennen en een programma maken voor het komende seizoen. Hiervoor komen wij als leden in mei bij elkaar. Maar de agenda op de site van Bewust Dronten blijft gevuld worden met de eigen activiteiten van de leden.

Deze activiteiten verdienen de aandacht. Daarom deze nieuwsbrief met als bijlage de agenda voor de maand april.

Op het gebied van Bewustwording, Gezondheid, Welzijn en Duurzaamheid is er veel te doen. Deze thema's kun je ook niet los van elkaar zien. Als we ons meer bewust worden zullen we ook steeds meer de grotere verbanden zien. Bewustwording, Gezondheid, Welzijn en Duurzaamheid zijn met elkaar verweven en verbonden.

Juist met de workshops, lezingen, cursussen, dagen om mee te  helpen in de natuur laten onze leden zien dat er voor vele mensen met verschillende aandachtsgebieden genoeg te beleven en te ontdekken is in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.

Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen een Bewuste en Duurzame omgeving? Zijn wij ons dat Bewust?

Als we ons Bewust Worden van het leven of anders gezegd van ons leven,  komen we er al snel achter dat Gezond Zijn een groot goed is. Gezond eten, op tijd rust nemen, leuke activiteiten ondernemen. Dat geeft ons ook een gevoel van Wel Zijn. En als we ons goed voelen dan worden we ons ook Bewust dat dit gevoel van Welzijn nog groter wordt als we dit kunnen delen.Dan wordt dit gevoel Duurzamer.

Bewustwording leidt ook ook naar Duurzaamheid. Duurzame producten, bewust worden van gezond eten dat op een duurzame manier wordt verbouwd, met andere woorden, in samenwerking met de natuur en daarbij ook iets teruggeven aan de natuur, duurzame energie, met duurzame producten werken.

De vraag die we ons kunnen stellen is;  "Zijn we ons wel Bewust van onze Duurzame en Natuurlijke omgeving?"

Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen; op natuurlijk gebied is hier alles aanwezig: Bossen; water;stranden; weidelandschap; natuurlandschappen.

Maken wij als inwoners en bedrijven wel genoeg gebruik van onze kracht en de kennis die aanwezig is? Wat te denken van de voortgezette scholen; hogere landbouwschool; biologische dynamische landbouwschool; zorgboerderijen; biologische bedrijven? Het is een innovatieve omgeving en er wordt veel geëxperimenteerd met duurzame energie.

Er zijn veel initiatieven in de woonkernen op sociaal gebied. Mensen houden van tuinieren, er zijn meerdere volkstuinverenigingen. Er zijn imkers. Dat hebben we gemerkt in oktober toen Bewust Dronten op de Streekmarkt aanwezig was met de imker Wil Selles. We hebben een eigen Fablab (leer en creeër). Dronten heeft veel natuur waar ook vrijwilligers werkzaamheden verrichten onder de vlag van een natuurorganisatie zoals IVN, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Flevoland, atuurmonumenten, Stichting Paricipatie Wisentbos, werken op de vrijwilligersdag op het Landgoed Rogebotstaete. Er zijn veel vrijwilligers werkzaam bij de afdeling Welzijn. Als we ons hier van Bewust worden dan kunnen wij deze krachten bundelen. Niet alleen met onszelf maar ook met de omgeving, de natuur. De verbindingen in de naaste omgeving zijn het beste voelbaar en daar kunnen we zelf ook veel aan doen en er aan bijdragen. De gezondheid van mensen wordt beter als zij verblijven in de natuur. Genoeg natuur, dus genoeg mogelijkheden om via de natuur weer met jezelf in contact te komen.

Er worden ook regelmatig lezingen georganiseerd ook ophet gebied van de natuur en de bewustwording. Op de Biologisch Dynamische School De Warmonderhof vinden er regelmatig lezingen die door iedereen bijgewoond kunnen worden.

Alles is aanwezig, alleen nog niet zichtbaar.

Er ontstaan steeds meer initiatieven om in kleiner verband projecten te starten op het gebied van Duurzaamheid, Welzijn en Gezondheid. Dit allemaal door de Bewustwording dat wij meer kunnen dan wij denken. Gezondheid, Welzijn en Duurzaamheid met elkaar worden verbonden en elkaar ondersteunen. Denk aan de mooie site Vraag elkaar en er blijken in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen via facebook sites te zijn ontstaan om producten te ruilen. Bij De Leeuwen'art aan het Hoger Huijs worden activiteiten georganiseerd die ook ten goede komen van de buurt. Denk aan  Buurthulporganisaties/projecten. Ook op het gebied van de landbouw en veeteelt wordt er natuur vriendelijker gewerkt en dat wordt steeds meer verder "door"ontwikkeld. We hebben het allemaal in Dronten. Swifterbant en Biddinghuizen. Bedrijven, particulieren initiatieven die zich inzetten om op een duurzame manier te gaan werken, bedrijven die natuurorganisaties helpen met projecten in de natuur. We kunnen er tros op zijn, maar het is nog niet echt zichtbaar.

Zoals er in korte tijd al veel op het gebied van Bewustwording en gezondheid zichtbaar is geworden en dat deze binnen Bewust Dronten met elkaar in contact komen, willen wij als er al leden aan werken dat alles wat er is op het gebied van Bewustwording, Gezondheid, Welzijn en Duurzaamheid in Dronten zichtbaar wordt. We kunnen er dan nog meer van genieten en er kunnen wellciht verschillende samenwerkingen plaatsvinden. Kleiner, slagvaardiger, korte lijnen. Het is de toekomst.

Hoe krijgen we deze projecten, initiatieven bij elkaar? Hebt u leuke ideeën laat het ons weten. Bewust Dronten staat verbindingen. Een platform voor delen van kennis/informatie, ontmoeten en inspireren.

 

Inspiratie Informatie Verbinding Ontmoeting