Een jaaroverzicht

Ontmoeten, Ontwikkelen, Inspireren, Samenwerken

 

Het loopt naar het einde van het jaar toe. Voor mij in relatie tot Bewust Dronten is het afgelopen jaar een jaar geweest waar de bovenste woorden zeker van toepassing waren en nog zijn.

Ontmoeten; Vorig jaar in november had ik het eerste contact en later een ontmoeting met Elayne Lussenburg van het Kernteam Bewust Netwerk.

Ontwikkelen; Na een en ander op me te hebben laten ingewerkt heb ik ja gezegd, en zijn we begonnen aan het ontwikkelen van een Bewust Dronten. Het is ook een proces geweest van ontwikkelen, uit elkaar rafelen en het eigen maken van een Netwerk voor Dronten.

Inspireren; We hebben informatieavonden gehouden om ons te laten inspireren en om anderen te inspireren voor Bewust Dronten. Er waren 3 informatiebijeenkomsten vanaf februari 2013. Verschillende mensen gesproken tijdens deze avonden.

Samenwerkingen; De eerste drie aanmeldingen kwamen na deze bijeenkomsten. Het samenwerken was een feit binnen Bewust Dronten. Het startsein van Netwerkmomenten is in juni gegeven. Daarna is heel voorzichtig de website in de lucht gegaan. Op dat moment waren er al 7 leden. En daarna...

weer het ontmoeten tijdens de Streekmarkt met de mensen in Dronten zelf. De Lancering van Bewust Dronten op 5 oktober tijdens de Streekmarkt. Een gezellig evenement. Een evenement waarin samen iets is neergezet en uitgedragen. Eind oktober werd een start gemaakt met het ontwikkelen van een Beurs een Ontmoetingsbeurs Bewust Dronten op 25 januari 2014. Kennis en kunde worden gedeeld tijdens gesprekken tussen Peter, Ciska, Hubert en ondergetekende. Het doel; Een beurs om elkaar te inspireren, om te laten zien wat er allemaal is in Dronten, niet alleen aan de inwoners maar ook aan de ondernemers zelf, aan iedereen die actief is op het gebied  van Bewustwording, Gezondheid, Welzijn en Duurzaamheid. Het samenwerken... en weer is de cirkel rond.

Wat mij aanspreekt is dat het een cirkel is zoals het jaar, de seizoenen, het natuurlijke ritme.
Het voorjaar, de lente. De ontmoeting van de ontluikende natuur door de mens. De knoppen, de bladeren....de eerste schuchtere  bloemen en scheuten aan de bomen en de struiken, de zwangere dieren. De mensen komen naar buiten, genieten van de eerste warme zonnestralen en de eerste krokussen. De zomer. Alles laat zich in zijn/haar volledige ontwikkeling zien. De geboorte van jonge dieren, de groei die overgaat naar de bloei van de bomen, het tot volle bloei komen van de bloemen. Alles komt in zijn volle kracht naar buiten, het mag allemaal gezien worden. Daarna een inspirerende periode. De nazomer en de herfst. Het oogsten van wat er is gezaaid. De kleurenpracht in de natuur, de kruidige geuren, de mooie luchten. De oogstfeesten, het samen delen en genieten van de vruchten die zijn voortgekomen uit de samenwerkingen. Samenwerkingen tussen de mensen en de natuur en tussen de mensen onderling. De tijd van het inmaken en bewaren van de vruchten en de groenten. Er worden voorraden aangelegd voor de periode dat het donker en koud is .Voor de periode dat de aarde rust. Voor de mensen is het een stille periode. Tijd om plannen te maken om lijnen uit te zetten voor het nieuwe jaar. Dit met de kennis en de inzichten van het afgelopen jaar. Een evaluatiemoment, een ontmoeting met jezelf.  Dit is de periode van de winter.

Processen, siezoenen in de natuur. Maar zij zitten ook in de mens, ze zijn van toepassing in de maatschappij en in de bedrijven. Het is een duurzaam bewustwordingsproces. Ook in mij en in Bewust Dronten.

Het afgelopen jaar heeft mij veel gebracht en geleerd. Het was en is een inspirerende reis vol ontmoetingen, uitdagingen, het samenwerken met fijne mensen.

Het is nu even een tijd van bezinning, van rust, hoe moeilijk het soms ook is om deze momenten te creëren. Een moment om terug te gaan naar de basis. Voor mij en Bewust Dronten is de vraag van belang; "Wat was mijn doel met Bewust Dronten?". Het ontwikkelen, het verbinden. Dat is gebeurt, met de hulp van verschillende mensen. Er zijn  24 leden de verbinding aangegaan met Bewust Dronten. En onderling worden er ook al lijnen uitgezet.

Nog een week en dan gaan de dagen weer langer worden, het licht zal steeds meer aanwezig zijn. Het moment om weer te gaan ontmoeten, naar buiten te treden en dat gaan we doen tijdens de Ontmoetingsbeurs Bewust Dronten op 25 januari. We gaan laten zien dat er veel positieve ontwikkelingen zijn, dat er steeds meer mensen bewustworden dat er veel gedaan kan worden aan een goede gezondheid, dat een goed welzijn hieraan bijdraagt,en dat duurzaamheid het alternatief is voor de mens en de omgeving en dat de verbindingen er voor zorgen dat het minder moeite c.q. energie kost. Dat is gezaaid voor het nieuwe jaar.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de samenwerkingen en de ontmoetingen die weer een inspiratiebron zijn voor nieuwe ontwikkelingen en verbindingen.

Voor allemaal hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2014. Een nieuw jaar met nieuwe inspirerende ontmoetingen en duurzame verbindingen..........

Lieve groeten,

Conny

Inspirator Bewust Dronten.