Bewust Dronten is in de lucht

Ontmoeten, Ontwikkelen, Inspireren, Samenwerken

  • Bewust Dronten met ingang van 7 juli 2013 in de lucht.

  • Verslag/impressie eerste Netwerkbijeenkomst Bewust Dronten

  • Tweede Netwerkbijeenkomst op 19 augustus waarbij de werkgroep Lancering Bewust Dronten, haar uitgewerkte programma zal laten zien.

Bewust Dronten met ingang van 7 juli 2013 in de lucht.

Vanaf 7 juli 2013 draait de website van Bewust met de leden die zich hebben aangemeld. Tijdens de eerste Netwerkbijeenkomst van 1 juli jl. heeft Conny hier melding van gemaakt. De officiele presentatie van Bewust Dronten via de media zal begin oktober plaatsvinden. Hiervoor is een werkgroep in het leven geroepen. Zij zullen op 19 augustus tijdens de Tweede Netwerkbijeenkomst hun uitgewerkte plannen aan de hand van hetgeen tijdens de eerste Netwerkbijeenkomst is besproken presenteren. Omdat de presentatie/lancering van Bewust Dronten begin oktober zal plaatsvinden zal het abonnement voor de leden die zich al eerder aanmelden met ingang van 1 oktober ingaan.

Verslag/Impressie eerste Netwerkbijeenkomst Bewust Dronten.

Op 1 juli jl. was de eerste Netwerkbijeenkomst van Bewust Dronten. Tijdens deze bijeenkomst waren nieuwe belangstellenden. Het blijkt dat er een  enigszins afwachtende houding is bij ook de mensen die er de vorige bijeenkomsten aanwezig waren en hun enthousiasme met elkaar deelde over Bewust Dronten. Aarzeling om zich als lid aan te melden blijkt er bij navraag te zijn omdat er nog niets zichtbaar c.q concreet is. Dit heeft Conny, als inspirator, er toe aangezet om zo snel mogelijk de site te lanceren en eind september/begin oktober dit via de media en samen met een feestelijke Lanceringsdag dit voor de inwoners/bedrijven etc. van Dronten en omgeving naar buiten te brengen.

Deze Lanceringsdag zal het doel van Bewust Dronten als Verbindend, Inspirerend Netwerk van diverse aanbieders centraal staan. Deze dag zal worden uitgedragen c.q. worden gelanceerd, dat Bewust Dronten;

  • een overzicht geeft van het aanbod wat in er in Dronten en omgeving aanwezig is op het gebied van aanbieders die op hun eigen wijze en aanbieders die vanuit hun eigen professionalitieit bezig zijn met Bewustwording, Spiritualitiet en Duurzaam leven;
  • via de website iedereen via de agenda laat zien wat er aan workshops, lezingen, films etc. wordt aangeboden;
  • een Netwerk is voor de leden van Bewust Dronten om ook elkaar te ontmoeten en te leren kennen zodat men kan kennis maken met gelijkgestemden en elkaar kan ondersteunen en verrijken;
  • een inspiratiebron is voor mensen die behoefte hebben om over deze onderwerpen met gelijkgestemden van gedachten te wisselen tijdens de Netwerkbijeenkomsten, de workshops, etc.

Kortom een Netwerk om elkaar te vinden, elkaar te inspirereren, om samenwerkingen aan te gaan.

Na deze "Lanceringsdag" wordt er een activiteit georganiseerd waarin de leden van Bewust Dronten zich persoonlijk presenteren.Tijdens de volgende bijeenkomst zal hier ook aandacht aan worden besteed, en een en ander voor in het werk worden gesteld. De Netwerkbijeenkomsten zullen 1 maal in de zes weken worden georganiseerd.

Tweede Netwerkbijeenkomst op 19 augustus waarbij de werkgroep Lancering Bewust Dronten, haar uitgewerkte plan laat zien.

Op maandag 19 augustus zal er om tweede Netwerkbijeenkomst worden gehouden. De plannen en de datum voor de Lancering van Bewust Dronten zullen dan worden gepresenteerd. Deze avond zal starten om 20.00 uur, een uitnodiging voor deze avond zal nog volgen.